Vítejte v obci Želeč v Olomouckém kraji
Obec Želeč
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Informace o autobusové dopravě v rámci uzavírky silnice v obci

Informace o autobusové dopravě v rámci uzavírky silnice v obciVážení občané, touto cestou vás informujeme, že z důvodu stavebních prací na budování kanalizace a ČOV dojde v termínu od 19. 6. 2023 do 20. 9. 2023 k úplným uzavírkám silnice III/43310 a  částečné uzavírce silnice III/43311 v obci Želeč.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a úseků:

 19. 6. 2023 – 30. 6. 2023 úplná uzavírka III/43310 od křižovatky s III/43311 směr autobusová točna – včetně BUS

1. 7. 2023 –  2. 9. 2023 úplná uzavírka III/43310 od křižovatky s III/43311 směr Drysice – včetně BUS             

3. 9. 2023 – 20. 9. 2023 částečná uzavírka silnice III/43311 –mimo BUS

Na linky 780407 a 780408 byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V příloze přikládáme schválené výlukové jízdní řády platné od 19. 6. 2023 do 30. 6. 2023.

Bližší informace o uzavírce, objízdné trase a obslužnosti zastávek naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uzavirka-silnic-v-obci-zelec/ 

nebo viz. dále....

-----------------------------------------------------------------------------

Uzavírka silnic v obci Želeč

Z důvodu stavebních prací na budování kanalizace a ČOV dojde k úplným uzavírkám silnice III/43310 a  částečné uzavírce silnice III/43311 v obci Želeč.

Termín uzavírky: od 19. 6. 2023 do 20. 9. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780407, 780408 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do tří termínů a úseků:

19. 6. 2023 – 30. 6. 2023 úplná uzavírka III/43310 od křižovatky s III/43311 směr autobusová točna – včetně BUS

1. 7. 2023 –  2. 9. 2023 úplná uzavírka III/43310 od křižovatky s III/43311 směr Drysice – včetně BUS

3. 9. 2023 – 20. 9. 2023 částečná uzavírka silnice III/43311 – mimo BUS

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu 19. 6. 2023 – 30. 6. 2023 úplná uzavírka III/43310 od křižovatky s III/43311 směr autobusová točna

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 780407

Spoje (mimo spoj č. 202) budou po obsluze zastávky Želeč,křiž. vedeny po III/43310 směr Drysice s tím, že nebudou provádět závlek na zastávku Želeč.

Zastávka Želeč nebude obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 202 bude veden z náhradní zastávky Želeč jednosměrnou objízdnou trasou po III/43310 směr Doloplazy – u RD č. p. 82 odbočení na místní komunikaci – III/43311 a dále směr Brodek u Prostějova dle platného jízdního řádu.

Zastávka Želeč nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/43310 do prostoru autobusové točny, k náhradnímu označníku.

Linka 780408

Spoje budou vedeny z Brodku u Prostějova po III/43311 a dále obousměrnou objízdnou trasou vlevo po místní komunikaci – u RD č. p. 82 napojení na III/43310 směr Drysice, poté se otočí na autobusové točně, obslouží náhradní zastávku Želeč a budou pokračovat stejnou objízdnou trasou zpět na III/43311 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 2, 6, 10, 203 budou vedeny z náhradní zastávky Želeč obousměrnou objízdnou trasou po III/43310 směr Doloplazy – u RD č. p. 82 odbočení na místní komunikaci – III/43311 a dále směr Brodek u Prostějova dle platného jízdního řádu.

Zastávka Želeč,křiž. nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Želeč nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/43310 do prostoru autobusové točny k náhradnímu označníku.

Na linky 780407 a 780408 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 1. 7. 2023 – 2. 9. 2023 úplná uzavírka III/43310 od křižovatky s III/43311 směr Drysice

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům linky 780407, které budou vedeny po následující objízdné trase:

Spoje budou po obsluze zastávky Želeč vedeny po III/43310 a dále obousměrnou objízdnou trasou III/43311 Brodek u Prostějova – III/0462 Drysice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Želeč,křiž. (ve směru od Drysic) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce umístěné na III/43311 (směr Brodek u Prostějova).

Z důvodu oběhů vozidel může dojít na zmíněné lince k redukci spojů.

Na linku 780407 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 3. 9. 2023 – 20. 9. 2023 částečná uzavírka silnice III/43311

Uvedeným úsekem III/43311 bude umožněn průjezd spojům linek 780407, 780408 po volné části vozovky okolo pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obslužnosti zastávky Želeč,křiž. (směr Drysice), která bude přemístěna na silnici III/43310  na chodník před RD č. p. 34 k náhradnímu označníku.

Zastávka Želeč,křiž. (směr Brodek u Prostějova) nebude spoji č. 202 a č. 10 linky 780407 obsluhována bez náhrady.

Na linku 780407 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

JÍZDNÍ ŘÁD: Prostějov - Želeč - Vyškov

JÍZDNÍ ŘÁD: Prostějov - Otaslavice - Podivice