Vítejte v obci Želeč v Olomouckém kraji
Obec Želeč

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

    7.7.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Želeč

24.10.2015

 Nařízení obce Želeč č 1/2014, kterým se vydává tržní řád

11.10.2014

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

31.7.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,o místním poplatku ze psů

1.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


1.1.2011

Příloha č.1 k OZV č.3-2010-str.1.jpg  
Příloha č.1 k OZV č.3-2010- str.2.jpg  
Obecně závazná vyhláška č.4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů1.1.2011

Opatření obecné povahy č.1-2009 Změna č.1 územního plánu obce Želeč

 

OZV č.1-2005 O závazných částech územního plánu obce Želeč

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Volební  období 2014-2018

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne  15.12.2016

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 24.11.2016

Usnesení z 20. zasedání Zastupielstva obce Želeč dne 26.10.16

Usnesení z 19. zasedání Zastupielstva obce Želeč dne 15.9.16

Usnesení z 18. zasedání Zastupielstva obce Želeč dne 21.6.16

Usnesení ze 17. zasedání Zastupielstva obce Želeč dne 31.5.16

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 25.4.16

Usnesení z 15.zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 7.4.16

Usnesení z 14.zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 16.2.16

Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 2.2.16

Usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 29.12.15

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 19.11.2015

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 12.11.2015

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 8.10.2015

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 27.8.2015

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 30.7.2015

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 11.6.2015

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 30.4.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 16.4.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Želeč dne 9.3.2015

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Želeč ze dne 18.12.2014

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Želeč ze dne 6.11.2014